Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Collectieve Consumentenbelangen (VCC) is samengesteld uit ervaren professionals met diepgaande kennis en expertise in consumentenbescherming, juridische wetenschappen en financiële zaken. Deze diversiteit aan vaardigheden zorgt ervoor dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, zowel ten opzichte van elkaar als tegenover de raad van toezicht, externe financiers en alle belanghebbenden.

Per 1 juli 2024 zal het bestuur worden versterkt met een professionele voorzitter, een CFO en een IT/Marketing-deskundige. Deze benoemingen worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt via onze website en nieuwsberichten.

De combinatie van ervaring en onafhankelijke kritische beoordeling binnen het bestuur is van essentieel belang om de belangen van onze leden effectief te behartigen en een rechtvaardige behandeling te waarborgen. Ons doel is om door middel van transparantie en verantwoording bij te dragen aan een rechtvaardige en eerlijke behandeling van alle betrokkenen bij de collectieve actie tegen Lynk & Co Sales Netherlands B.V.

Luuk Krijnen

Voorzitter

Insert about here

Natasha Solovyova

Penningmeester/CFO

Insert about here

Henrijs Kalnieks

Secretaris (Marketing & Communicatie)

Insert about here

Doe Mee

Ondersteun ons en versterk onze inspanningen

Nieuwe aanmeldingen

Geregistreerde deelnemers

Voor nieuwe registraties aan deelname collectieve actie Lynk & Co 01
Al geregistreerde deelnemers aan collectieve actie Lynk & Co 01